Basis op orde Krijgen in het centrum

Foto: Mijn Heeze | Tekst: Redactie Mijn Heeze op basis van tekst Gemeente Heeze-Leende

De gemeente werkt aan een autoluwer en prettiger centrum van Heeze. Ondanks gesprekken met inwoners en ondernemers is de basis nog niet op orde.

Voordat de lange termijn aanpassingen beginnen, zijn enkele direct uitvoerbare maatregelen genomen:

  • Gesprekken met Berkenschutse over taxibussen.
  • Gesprekken met ondernemers van de Poortmannen over routes.
  • Aanpassing van bebording voor vrachtwagenverbod en doorgaand verkeer.
  • Gelijkwaardige kruisingen in het centrum.

Een belangrijke maatregel is het verlagen van de snelheid op de Geldropseweg van 50 km/u naar 30 km/u, wat de verkeersveiligheid verhoogt. Om deze snelheidsverlaging te handhaven, legt de gemeente zes versmallingen aan. Deze zijn demontabel en kunnen later hergebruikt worden. De exacte locaties van de versmallingen zijn te vinden op de website van de gemeente.

De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen voor een pilot met éénrichtingsverkeer op het Strabrechtplein. Dit project wordt binnenkort uitgevoerd.

Voor bewoners van de Geldropseweg en Strabrecht organiseert de gemeente een inloopmoment op donderdag 20 juni van 16:00 tot 19:00 uur op het Strabrechtplein. Aanmelden kan via centrumontwikkeling@heeze-leende.nl.

De versmallingen worden na de zomer aangelegd. Daarna voert de gemeente verkeerstellingen uit om te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn.