7 Projecten op Shortlist Regio Deal, maar waar hebben we het over?

Foto en tekst: Redactie Mijn Heeze

In februari bracht het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) fantastisch nieuws voor onze regio: Zuidoost-Brabant krijgt € 20 miljoen toegewezen vanuit de vijfde tranche van de Regiodeals! Dit bedrag wordt geïnvesteerd in het regionale programma ‘Thuis in Brainport’. Wat een geweldige kans voor ons gebied om verder te groeien en bloeien.

Wat is Brainport?

Voor wie nog niet bekend is met Brainport Eindhoven: dit is de innovatieve toptechnologieregio in Zuidoost-Brabant. Hier werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen om technologische en sociale innovaties te bevorderen. Het is een plek waar de toekomst vorm krijgt, en wij mogen daar allemaal deel van uitmaken!

De Regio Deal en Wat Die Inhoudt

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en een regio, waarin financiële middelen en kennis worden ingezet om de leefbaarheid en economische kracht van die regio te versterken. Het programma ‘Thuis in Brainport’ is opgesteld door de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, samen met maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Door de krachten te bundelen, kunnen we de grootste uitdagingen in onze regio aanpakken.

De Drie Programmalijnen

Bij de start van de Regio Deal werd een brede uitvraag gedaan om de belangrijkste uitdagingen in de regio te identificeren. Hieruit kwamen drie centrale programmalijnen voort: Sociale Samenhang, Competentieontwikkeling & Basisvaardigheden, en Leefbaarheid. Deze lijnen zijn afzonderlijk uitgewerkt, maar versterken elkaar ook op een mooie manier.

De Shortlist van Projecten

En nu, na maanden van hard werken, hebben we een shortlist van zeven projecten die direct bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke doelen in Brainport Eindhoven. Deze projecten gaan door naar de volgende fase, waarin ze een technische toets zullen ondergaan. Na de zomervakantie wordt toegewerkt naar een definitief convenant met het Ministerie van BZK.

Hier zijn de zeven kanshebbers:

  1. Kunsthal Helmond: Een plek waar kunst en cultuur samenkomen.
  2. De Berkenschutse: Een school voor speciaal onderwijs die kwetsbare kinderen met een technisch profiel ondersteunt.
  3. Kempenmuseum: Waar de geschiedenis tot leven komt.
  4. Urban Sports & Culture: Een broedplaats voor urban sports en cultuur.
  5. Brainport Bibliotheken: Acht bibliotheken die samenwerken om laaggeletterdheid te verminderen en sociale samenhang te bevorderen.
  6. Inclusief werken binnen circulaire Economie: Voor een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.
  7. Vergroenen Stationskwartier Helmond: Meer groen en leefbaarheid in het stationsgebied.

Een Glimp van de Toekomst

Deze projecten zijn stuk voor stuk een aanwinst voor onze regio. Ze dragen bij aan een betere leefbaarheid, een breder voorzieningenaanbod, en meer sociale cohesie.