275 jaar aan Jubilarissen bij Fanfare St Nicasius !

Op dinsdag 19 maart werd door fanfare St Nicasius de Algemene ledenvergadering gehouden. Deze jaarvergadering had ook een bijzonder feestelijk tintje.

Zo werd het eerste magazine ter ere van het 100 jarig jubileum van de fanfare uitgereikt door Ilse Boonman. Met de input van een aantal leden voor vele mooie verhalen en een keur aan foto’s die een mooi beeld van 100 jaar fanfare weergeven heeft Ilse hier een prachtig geheel van gemaakt dat de naam glossy wel mag dragen . Dit magazine wordt in beperkte oplage uitgegeven aan belangstellenden en de vele mensen die op welke manier dan ook aan de fanfare gelinkt zijn.

Foto’s en Tekst: Eric Berkers/ Fanfare St. Nicasius

Als klapstuk van de avond werden 4 jubilarissen gehuldigd. Een afgevaardigde van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen was speciaal naar Heeze gekomen om hen het bondsinsigne uit te reiken. Voor het respectabele aantal van 25 jaar lidmaatschap werd Wil van de Loo gehuldigd. Voor maar liefst 50 jaar lidmaatschap waren er insignes voor Theo van Kemenade, Theo Verhappen en Jeroen van Wanroij. Voor alle jubilarissen had de afgevaardigde van de Bond naast de insignes mooie woorden waarin hij de inzet van deze leden memoreerde en enkele leuke anekdotes wist te vertellen. Uiteraard waren er ook bloemen voor de partners.

Als verrassing werd de fanfare zelf ook nog in het zonnetje gezet door de afgevaardigde van de BBM. De beide Muziekbonden, KNMO en BBM hebben besloten om ter ere van het 100 jarig jubileum de fanfare de vergulde medaille toe te kennen. Deze werd namens de vereniging door Ans Bosmans in ontvangst genomen. Na de huldigingen werd de avond in de foyer van ’t Perron met alle aanwezigen nog gezellig voortgezet. Fanfare St Nicasius is trots op zoveel jubilarissen die er mede verantwoordelijk voor zijn dat we dit jaar ons 100 jarig jubileum kunnen vieren!