225 jaar aan Jubilarissen bij fanfare St Nicasius!

Foto’s: Fanfare St Nicasius | Tekst: Eric Berkers *

Op dinsdag 7 maart werd door fanfare St Nicasius de Algemene ledenvergadering gehouden.
Naast de gebruikelijke jaarvergadering onderwerpen werden op deze avond ook 3 belangrijke onderwerpen door diverse ledencommissies gepresenteerd welke voor de vereniging zeer belangrijk zijn en waar nu en in de komende tijd zeer veel tijd in geïnvesteerd gaat worden. Dat zijn de plannen rondom jeugd en zij-instromers , de toekomstvisie voor  de fanfare en de viering van het 100-jarig jubileum in 2024.

Er werden maar liefst 8 jubilarissen gehuldigd.

Een afgevaardigde van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen was speciaal naar Heeze gekomen om hen het bondsinsigne uit te reiken. Vanwege 12,5 jaar lidmaatschap mochten Lean Gerrits, Carlijn van Engelen en Rani van Lierop de felicitaties in ontvangst nemen. Ook 12,5 jaar lid maar helaas verhinderd was Bob van Hoek.

Voor het mooie aantal van 25 jaar lidmaatschap werd Nathalie Maas gehuldigd. Omdat zij fysiek niet aanwezig kon zijn gebeurde dit via Facetime. Op afstand maar niet minder gemeend!

Voor maar liefst 50 jaar lidmaatschap waren er insignes  voor Peter Boonman, Eric Berkers en Theo van der Velden. Laatstgenoemde was helaas verhinderd.

Voor alle jubilarissen had de afgevaardigde van de Bond naast de insignes mooie woorden meegenomen waarin zij de inzet van deze leden memoreerde, serieuze maar vooral ook minder serieuze anekdotes vertelde en het belang van dit soort trouwe leden voor een vereniging onderstreepte.

Na de huldigingen werd de avond in de foyer van ’t Perron met alle aanwezigen nog gezellig voortgezet.

Fanfare St Nicasius is trots op zoveel jubilarissen zonder wie het niet mogelijk is om een vereniging die op weg gaat naar haar 100-jarig jubileum, overeind te houden.